STEVE HOFMEYR

Q&A’s

Afrikaans

Sal my kinders die Treurgrond film kan kyk?

Die tema van die film is uit die aard van die saak ontstellend maar alhoewel gru tonele minimaal gehou is, beveel ons ouer toesig aan.

 

Is die Treurgrond film polities?

Treurgrond is in geen opsig polities georiënteerd nie. Die film is ‘n fiktiewe verhaal wat geinspïreer is deur die groeiende aantal aanvalle en moorde wat plaasvind op Suid-Afrikaanse plase. Treurgrond het geen politieke agenda of boodskap nie, maar is eerder daarop gemik om bewusmaking ten opsigte van plaasmoorde in Suid-Afrika nog meer te bewerkstelling.  

 

Ek is ‘n slagoffer van ‘n plaas aanval, gaan die film my traumatiseer?

Alhoewel Treurgrond nie op spesifieke insidente gebaseer is nie, bevat die film wel beeldmateriaal wat sentitiewe kykers of plaas aanval slagoffers kan ontstel. 

 

Ek is sensitief vir rasse diskriminasie, is dit teenwoordig in die film?

Treurgrond bevat geen rasse diskriminasie nie.

Ek is nie n ekstremis Suid-Afrikaner nie, gaan ek die film geniet?

Treurgrond is daarop gemik om die bewusmaking rondom plaasmoorde te verhoog. Daar is dus geen verbinding tussen Treurgrond en enige politieke of ekstremis aksies nie. 

 

Gaan die film in die buiteland beskikbaar wees?

Scatzy.com is n webwerf wat Treurgrond film beskikbaar gaan maak op dieselfde tyd as wat die film vrygestel is en begin draai in Suid Afrikaanse teaters, aan alle Suid Afrikaners wat in die buiteland woon, via hulle web-beeldsaai platform. Scatzy maak dit ook vir mense in Suid Afrika moontlik om Treurgrond film te skenk aan vriende en familie in die buiteland deur middel van hul "gift" opsie op die Scatzy.com webwerf.

 

English

Will my children be able to watch the film?

Treurgrond features unsettling scenes that are not appropriate for children to view without parental guidance. 

 

Is the film political?

Treurgrond is in no way politically orientated.  The film is a fictitious narrative that has been inspired by the growing number of farm murders and attacks taking place in South Africa. Treurgrond has no political agenda or message but is rather aimed at raising more awareness around the farm murders in South Africa. 

 

I am a victim of a farm attack, will the film be traumatizing?

Although Treurgrond is not based on specific incidents the film does however feature footage that can be unsettling and disturbing to sensitive viewers or victims of farm attacks. 

 

I am sensitive to race discrimination, is it present in this film?

Treurgrond does not feature any racial discrimination. 

 

I am not an extremist, will I enjoy the movie?

Treurgrond is aimed at raising awareness around farm attacks in South Africa.

There is thus no connection between Treurgrond and any political or extremist actions.

Will the film be available outside South Africa?

Scatzy.com is a website that makes it possible for South Africans that live outside of the country, to view Treurgrond film the same time as the movie are being released and shown in theaters in and around South Africa. Scatzy will also make it possible for people residing in South Africa, to "gift" Treurgrond film via Scatzy.com to friends and family living outside of the country.